Liên hệ

Mọi thông tin liên hệ, thắc mắc, hỏi đáp, xin liên hệ chúng tôi:

– Địa chỉ: Đường Lương Ngọc Quyến, Hà Đông , Hà Nội
– Email: chimnon@gmail.com
– Điện thoại: 0941.996.232

Trường Mầm Non Chim Non

Trong những năm qua trường Mầm non Chim Non luôn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, tập thể xuất sắc với nhiều mặt hoạt động nhà trường đạt ở mức độ cao và bền vững.